NRM 226 Yesus Engkau Roti Hidup
Francois H. Barthelemon
1=G 3/4
Versi Version 1
1
Yesus Engkau Roti Hidup, turunlah dari sorga
Bri anugerah perjamuan pada hati berdosa
Kuatkanlah iman hamba dalam ombak dunia
Yesus brikan peringatan akan karyaMu besar
2
Yesus itu jalan suci bagi orang yang sesat
DihantarkanNya kembali ke pancuran air hayat
Engkau Tuhan, sumber hidup bagi orang dahaga
Barang siapa minta minum, Yesus yang segarkannya.
3
Yesus, Engkaulah Gembala bagi domba yang lemah
Dengan mengorbankan nyawa, Engkau kalahkan dosa
Engkau juga Anak Domba yang menjadi Penebus
Kami dapat kes’lamatan oleh darahMu kudus. Amen.

OK