NRM 238 Muliakanlah Tuhan Allah
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht’ra turun ke bumi
bagi orang kesudian Allah. Muliakanlah Tuhan Allah!
Muliakanlah Tuhan Allah! Damai sejaht’ra turun ke bumi;
damai sejaht’ra turun ke bumi
bagi orang, bagi orang kesudian Allah,
bagi orang kesudian Allah, kesudian Allah.
Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht’ra turun ke bumi
bagi orang kesudian Allah, Amin, amin, amin.

OK