NRM 271 Bangkitlah Tuhan yang Benar
Thomas Hawels
1=F 3/4
Versi Version 1
1
Bangkitlah Tuhan yang benar, Putuslah rantai maut
Di bumi s’kalian soraklah, dan sorga menyambut
2
S’lamatlah hari yang Tuhan, tinggalkan kuburan
Dan orang yang dis’lamatkan tentu dihiburkan
3
Kepada yang men’rimaNya bertobat dan sesal
Dib’ri Tuhan hidup baru dan harapan kekal
4
Kasih Tuhan telah menang. Kubur tak berkuasa
Yang mati didalam Tuhan bangkitlah semua

OK