NRM 282 Pimpin O Raja Kekal
Lead on, o King eternal
Ernest W. Shurtleff
Henry Smart
1=Cis 4/4
Versi Version 1
1
Pimpin, O Raja Kekal, tentraMu pimpinlah
Mulai saat ini musuh dikalahkan
Sudah kami sedia oleh anugrahMu
Dan s’karang kami hendak berp’rang besertaMu
2
Raja kekal, pimpinlah sehingga habis p’rang
Dan dosa dikalahkan, perdamaian datang
Bukan dengan senjata atau bunyi gendang
Melainkan dengan kasih k’rajaanMu datang
3
Raja kekal, pimpinlah! Kami turut serta
Bergembiralah kami dalam t’rang cahayaMu
SalibMu lambing kami sinarnya berkilat
Yang menang bermahkota, Pimpin Allah kodrat. Amen

OK