NRM 317 Ucapan Mulutku
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Ucapan mulutku dan renungan hatiku
Biarlah berkenan kepada Tuhan
Gunung batuku, Penebusku. Amin

OK