NRM 55 Seratus Domba
Three were ninety and nine
E. C. Clephane
I. D. Sankey
1=Gis 6/8
Versi Version 1
1
Seratus domba adalah terlindung dikandang
Tetapi satu yang sesat dicari gembala Didalam hutan rimba jauh
Jauhlah dari Gembalanya
Jauhlah dari Gembalanya
2
Ya Tuhan bukankah cukup dombaMu yang slamat?
Gembala itu menjawab: “satu domba sesat
Meski sukar, dicariNya Aku mencari dombaKu Aku mencari dombaKu
3
Tapi yang ditebus tak tahu Tuhan yang mend’rita
Didalam bahaya dang lap dicarinya trus
Suara domba didengarNya Suara yang hilang sesat Suara yang hilang sesat
4
Tuhan darahMu tercec er sepanjang jalan Tertumpah bagi
yang sesat seblum dapat slamat Manakah tanganMu Tuhan
Luka pedih dan berdarah Luka pedih dan berdarah
5
Gunung, hutan, dan lautan menyanyi pujian
Bersukalah domba yang hilang sudah didapatkan Dan malaikat yang disorga
Bersukacita gembira, Bersukacita gembira. Amen.

OK