NRM 70 Nyaring Injil Berbunyi
The Gospel belss are ringing
S. W. Martin
S. W. Martin
1=Ais 4/4
Versi Version 1
1
Nyaring Injil berbunyi, berkeliling dunia
Membawa kabar s’lamat kepada manusia
Karna kasih Allah, Yesuslah disuruhNya
Dan sgala yg percaya klak mendapat hidupNya
Masyurkan bunyinya berkeliling dunia
Dengarkan kabarnya, hai s’gala manusia
2
Bunyi Injil menjemput kepada perjamuan
Yang sedia bagi kamu janganlah menolaknya
“Aku roti hidup, orang lapar makanlah!
Sungguhpun dosamu banyak dapatlah anugerah!”
3
Injil setiap masa mengingatkan dunia
Kematian kelak datang atas orang durhaka
“Berlarilah cepat. Janganlah kamu lalai!
Berusahalah kamu mendapat keampunan.”
4
Injilpun memb’ri suka pada skalian bangsa
Membawa kabar ampunan oleh kar’na salibNya
Kabar yg sangat baik kepada manusia:
Yesus sudah dilahirkan, Jurus’lamatmu, Tuhan.

OK