PKS 103 kap'nga, Kap'nga Jises
Versi Version 1
1
Kap'nga, kap'nga Jises at Soun kamour kapai, sappa koros en kaulki
Ah limpok, wauneki Ih, pwe Ih me Kaunen weipokon, Wau en koong ni
mware sarawi, Jises rasong silepen sip ong Nah kan, A pan kalwa irail
ni ran koros.
Kaping o lohki mwaren at Kaun lapalap; Kakaul, peren, kapinga atail Kaun
2
Kap'nga, kap'nga Jises at Soun kamour kapai, pwe A matkila dipatail koros,
Ih me paipalap en mour, at kopworopwor. Waun'ki Ih pwe Ih me kammatalar. Meid kaperen
Jises A kamouriela, pweki sang pein Ah limpok lapalap.
3
Kap'nga, kap'nga Jises at Soun kamour kapai, Osanna peipeidido sang nanlang,
Jises Soundor, Ih me pan Kaun kokolate, Ih me soukop, Samwero, Nanmwarki, Krais me ketin
poedier sappaet, o aleier Ah roson kokola.

OK