PKS 104 Ihs Kipedi Nan Deuen Man?
Versi Version 1
1
Ihs kipedi nan deuen man? Jises kapai, Jises.
Ihs me pangkilar mwoni? Jises kapai, Jises.
Ihs kalwadong kalpweri, ihs me matkin kitail lar?
Jises Krais, Soundor patail, Jises kapai, Jises.
2
Ihs me pan rong at kapakap? Jises kapai, Jises.
Ihs me limpok ong kitail? Jises kapai, Jises.
Ihs me kak kaminela kit, sang nan dipatail akan?
Jises Krais Soundor patail, Jises kapai, Jises.
3
Ihs kak kisang lomwen mela? Jises kapai, Jises.
Apw komourlar me melar akan; Jises kapai, Jises.
Ni at ieiang kadkadeik, ihs pan ritingda nanlang?
Jises Krais Soundor patail, Jises kapai, Jises.
4
Ihs pan kommole kitail la? Jises kapai, Jises.
Se men pokong me ket nanlang, Jises kapai, Jises.
Se pan pwilikidang Mwaret, ni at ngisngis kakauliong.
Jises Krais Soundor patail, Jises kapai, Jises.

OK