PKS 109 Ngen Sarawi, Marain Mwau
Versi Version 1
1
Ngen Sarawi, marain mwau, kamaraini kapedi;
Rotorot kasorewei, Welian kidi marain mwau.
2
Ngen Sarawi, mwakel'kel, kamwakele kapedi;
Pwe ai sued me ngeder, Kaukaueie potopot.
3
Ngen Sarawi, kupwur mwau, Kupwurmwaui kapedi;
Ai song lol Komw kitki sang, welian kidi Omw kapol.
4
Ngen Sarawi, kupwur'kong kalol kongi kapedi;
Ai lolpwon kasorela, pwe Ih Souleng lolokong.
5
Ngen Sarawi, manaman, kamanada kapedi;
Ih kak kisang kaun likamw. Ale Komwi Kaun melel.

OK