PKS 110 Ngen Sarawi Impai
Versi Version 1
1
Ngen Sarawi impai me mwau, Rasong man pihr me mand, me ahn;
Meamen wiang Ih kaupe kan, A pan pihr wong wasan kamour.
2
Atail wapwung, pei, akamai, Pwisirek, lemei, mwer sued.
kin kalaualo, kapihrwei Kmwaupatail Ngen Sarawi.
3
Soulang kan kasapwaleki, me mandiong kapeomwail.
me naitikada peik, limpok, min, Me konong omwail mour nanlang.
4
Ma Ngen Sarawi pihrwei sang, solar pan welia retail.
Se pan sesela Krais, Soun Tomw, apw lelong wasan kamakam.

OK