PKS 114 Maing, Se Peki Ngen Sarawi
Versi Version 1
1
Maing, se peki Ngen Sarawi en ketiket ret, Kadar'
do dapai en Pendikos ong kit ran wet. Duen Ngen
Sarawi.
Maing, kadarodo Ngen Sarawi, Kamwerediong kit
Ngenomwi. Maing, kadarodo Ngen Sarawi,
en tap'da ni kapedi.
2
Mwomwodiso en pirida o ale mour kapw, Me dipan
akan pirida kamelele Krais, O ale roson
o kapai sang Ngen Sarawi, Maing, pil kadar'do
Ngen Sarawi.
3
Komw kadar'do kamourpen ton wein sappa koros,
pwe sen pil ale kamour ni ranen Pendikos; Duen Omwi ket
kiong irailmen mahs oko, Maing, pil kadar'do Ngen Sarawi.

OK