PKS 128 Kodong Soun-Kamour
Versi Version 1
1
Kodong Soun-Kamour, dehr mware wed, pwe A padakki
ong kiter al, A ketiketier retail ran wet, mamasani
kodo.
Me kaperen ni atail pan tu, ni atail mwakelekelada;
Se pan pokon Reomwi, Soun-Kamour. ni deuat pwetepwet.
2
Wado seri kan, rong Ah masan, kitail koros en pereperen,
kitail en peren pilada Ih. dehr mware wed, kodo.
3
Lemeda A ket'ketier ran wet, rong o pwoson Ah masan akan,
Rong kapitie mamasaier. "Komwail me nai, kodo."

OK