PKS 13 Ran wet, Iei Ran Kot Ketkido
Versi Version 1
1
Ran wet, iei ran Kot ketkido pwe kitail en kommol;
pwehn katamen kommol werei, nan wasa kasallel
Nan wasa
2
Ran wet, kitail dehr iang dodok pwe Kot inapwier
Kitail pokon peneng kaudek, pwehn karonge melel,
pwehn karong
3
Ran wet, kitail mweselida, kolang iang sarawi; Kitail
rapaki mahs wein Kot, pwehn iang kamourla Reh,
Pwehn iang ka.
4
Ran wet, kitail udiong Kot pwe en kamwaui kit;
Kitail rukila ren Jises, pwe sen memour werei,
pwe sen me

OK