PKS 139 Jises Kompok'pen Kapedi
Versi Version 1
1
Jises, kompok'pen kapedi, Omwi kalangan I ngongki;
Ma komwi pan ketkidongie, I pan pil limpok ong Komwi.
I tamandar lingan akan Kanimw liangan me kaselel.
sote mekot ngeni ngongki, ihte, Komwi me ket nan
lang
2
Me lingan kan nan sappaet sote rasong linganomwi;
I kin ngingardawong nan lang, anane ngar Silangomwi
3
Nan Paradais me kasalel, o wan tuke kan me lingan;
I rong en tonlang kan kakaul peren pweki limpoken Kot

OK