PKS 15 Ran wet Me Kaselelie
Versi Version 1
1
Ran wet me kaselelie sang nin ran akan,
se pan kasamwpwaleki koualapie.
Ran sarawi, nahn iei ran me sen kasampwaleki,
pwe ran o me Kot kido'n kamwaui kitail.
2
Ran wet me kokidong kit kupwuren at Kot,
Pwe kitail en kommol o mwod ong Ah padak,
O kitail en liki sang atail dokdok en sappa,
O sang atail lamalam ni kepwe kan.
3
Kitail pil kila mour it lamalam en pah,
o so kosokosoimwal pan ih me sued.
A kitail en kila mwoat en Kot Ah padak melel,
Onopada kodawei nanlang deuatail.
4
Kitail en pokon pene ni ran sarawi,
Kapkapinga Samatail ki Ah kalangan,
En Kot Ah masen mwau kan, kitail koros en mwod
ong, Pwe sen lolokongkila duen Samatail.
5
Kitail en saradawong nanlang ranuet,
tamanda ran potopot deut nan paradais.
Ieite sarawi melel, kitail en inongiong,
Kitail lao sipalewei; deutail palio.

OK