PKS 150 Kapeomwail Me A Ngongki Melel
Versi Version 1
1
Kapedomwail me A ngongki melel, A kasampwalki atail
limpok ong, Ah masan ong komwail wasa koros: Likiie,
melel, kido kapedomw,
Komwail kido kapedomwail. Rong masan wet wasa kis ko
mie, perepaomw sang rotorot en sappa, Rong, A masani,
Kido kapedong,
2
Kapedomwail me Soundor ngongkila, A poden molimolpe komwail.
wuk sang ni dipomwail akan, A lopwular o pwain da dipomwail,
3
Kapedomwail mwolen Ngen Sarawi, A kolokol ong komwail mekoros.
kalangan ngeder mi Reh ong komwail, Pwurodong Ih, kiong kapedomwail.

OK