PKS 151 Kaun Emen Kodong Ren Jises
Versi Version 1
1
Kaun emen kodong ren Jises ni pwong, idek duen alen koong
mour soutuk, Jises sapeng ni masan melel o pwung.
Komwail en ipwsapal, (sapal). Komwail en ipwsapal, (sapal).
komwail en ipwsapal melel o melel, I indaiong komwail,
komwail en ipwsapal (sapal),
2
Me men wia serien Kot akan kodo rong masan kasampwal pwotet.
Dehr mwamwaliki Jiowa masani,
3
his me pan pedelong nan wein nan lang? kaulki kaul en pwaida
O kaulen kapai, me kapaida pan aneki mour sotuk.
4
Kompokpatail sang nanlang mwamwangi, ketket ni wanimw lingan,
awiawi. Rong apwil pwurong o kasekin kitail,

OK