PKS 153 Kaping Ong Komwi
Versi Version 1
1
kaping ong komwi, Krais, Ai paekerdong komwi, pwehn
minekila inta'mwi, me pwil pon Kalpweri.
Krais I patodor, patodong Komwi.
Komw kaminie ki inta, me pwil pon Kalpweri.
2
Ngai luet patodor, Komw kamineieda. ketin
widen sang dipai kan, lao mwakel'kel o min.
3
Ketin kaluaie, pwe Ien limpok o peik. Komwi
ai pai o ai popol, nan mouret pil nan lang,
4
Ketin katengedi dok mwau nan kapedi. O
audekinieda limpok, pwehn kokosangme saut.
5
Meid mwau intaen tomw, meid mwau mahken kamour. meid
mwau at Soun-Dor Jises Krais, At kehl o lelapok.

OK