PKS 16 Iet marain mier rei ran wet
Versi Version 1
1
Iet marain mier rei ran wet, marain o me lingan
sang marain en sappa koros, pwe Jises ai marain.
Iet marain, kapai marain;
ni ansou en peren moleilei.
Nin Jises pwarki silangi,
Ietet marain mier rei.
2
Iet kaul pwot mier rei ran wet, kaul peren ong ai Kaun.
Jises pil mwamwangie te, kaul me i sokak ong.
3
Iet Ah mahk mier rei ran wet, nin Jises me keren.
Mwole mier nan kapedi, masan kapol mi rei.
4
Iet peren mier rei ran wet, ai liki Ah limpok.
Pwe kapai me Ah ketkido, pweki ai mour palio.

OK