PKS 169 Kopworopworki
Versi Version 1
1
Kopworopworki omw Mwonsap, dehr masak;
Pwe A pan ianguk saueseiuk, dehr salo;
Pwe A pan wia ai Mwonsapw kokola, Ko
apw pan kilang Ah kalangan kapinga
Kopworopworki Ih, en kapinga Ih, kopworopwor
ki Ih, kopworopworki at Kaun,
2
Ah kalangan pan iang kit, sauese kit, Ah
inou ong kitail sote pan imwsekla; kasampwalki
Ah masan o upa Ih, Pwe kitail kak ale pwaine
ren atail Kaun.
3
Kopworopwor en poedi ran koros, Apw pan ketin
sauese kit ni at luet; uda o kelail mwon
silangin at Kaun, Kakele kit, s'apw pan
ale at paren.

OK