PKS 172 I Awiawite Menseng
Versi Version 1
1
I awiawite mensengen ran kaperen en pwar; Ranen ensensued
o patouen mouret lao daululla.
I awiawiawiete, lao mour sued daululla awiawiete kasamwpai
sang ren Soun Dor ni oror palio.
2
I awiawi, tiwola ki mawino akamai; Kopworopwor mwurin mawin,
pan ale kating pai mour
3
I kopworopwor awiawi deui me kaonoper mwoi; Ngingardawi
dasikasik wasan mour pali poe.
4
Kopworopworki pan mwadang tuong kompokepai kan; I pan
rong kapit 'en limpok, SounDor A pan molpeie.

OK