PKS 176 Kitail En Kaul Peren
Versi Version 1
1
Kitail en kaul peren ni atail kokowei, Ansou kis se pan lel
ong deu'tail, pwong pan nekier, mi nan marain potopot, ansou kis
Se pan koong deu'tail. ansou kis se pan, ansou kis se pan kote pihl
lap en mela; se pan tupene maiao sang melimel laud. ansou kis se
pan lelong deu'tail.
2
Kitail en dodok ki me pehtail kak wia, Ansou kis se pan lel ong
deu'tail, kalanganen Kot sauaspat ni ran koros, ansoukis
3
Se pan pereperen ni atail kokowei, Ansou kis se pan lelong deu'tail.
A kupwur limpok kalangan so kak wekla, ansou kis
4
Mie sapwen kommol kaperen palio, ansou kis se pan lel ong deu'tail.
solar pan pihlen masatail nan kanimwo, Ansou kis

OK