PKS 178 Kaiden Met A Par Kokodo
Versi Version 1
1
Kaiden met a pahr kokodo, ele ehu sapw pan mwau sang met,
Se seseia wewehn aht mour;Ehu ran me se pan weweki.
Pwoson te Kot ni ran akan, dehr masak;
A pan ieiang uk; Menda ma ansou et me apwal,
Pwe ehu ran, kitail pan weweki.
2
Se pan kilang me ola kan, pil sese mwomwen at dodok,
Koros pan weweda nanlang, wasao me se pan weweki.
3
Se kin sese menda depwek a kin perela ketipin,
Apw se pan kakaul potopot, ansou me se pan weweki.
4
Menda se ngongongki me kan me pan katialasang kit,
Ma at kopworopwor mie, ehu ran se apw pan weweki.
5
Kot, Ih me kih en mekoros, kin kaluwakin kit lime,
Eu ran se solar pan masak, pweki atail pan weweki.

OK