PKS 179 I Sote Ese Karepen
Versi Version 1
1
I sote ese karepen me Kot kupw're kinie,
De Krais Ah kupwur kalangan, sapwen'mankiniela.
I kamelele o I pwoson, me ni mekoros A kak ong
wia; O A ketin kamouriela, ran koros kokolate.
2
I sote ese ia wen kamour me A kiongie,
De pwoson me I pan eseki pehmen kapedi.
3
I sote ese duen Ngen A kawikiiela,
Kasaleda masanen Jises, I en pwoson Ih.
4
I sese me mwau de me sued me mimi lolai
Ni ansou apwal de mi peren, I pan ngar Komwi.
5
I seseiad me Jises pan ketin pwurodong kit,
I pan alu pahn mweten lime, I lao tuong Ih.

OK