PKS 180 Nan Atail Peden Soumwau
Versi Version 1
1
Nanatail peden soumwau kin direki kapol.
Ma ni atail kin weiweirek ki medeken soumwau,
Tamanda Jises pon lopwu, ni A weirekki dihp,
Pwe kitail en kak monokela medeken soumwau.
2
Ni ansoun pirida sang kamedeken soumwau,
Tamanda Jop laduen Kot, ni ansoun a soumwau,
Pil a insensuedki kasongosongen Sedan;
Kitail pil iang kapinga Kot ni ansoun songisong.
3
Tamanda ni insensued, kaperen pil mia,
Pwe Kot pil kin mwedong kitail en lel kahpwalpatail.
Pweki A men kapehmeki kitail kupwur kelail,
Ma ni kasongosong de soumwau en kanangama.

OK