PKS 181 Kapakap Ma Lang Po Rotorot
Versi Version 1
1
Kapakap ma lang po rotrot, Nin silangen Kot pan sansaler;
Kapakapete ansou koros, Pwe Kot pan sapeng,
Kapakapte, pwe Kot me keren; Kapakapte, A pan karonge (ma ko pan)
Kapakapte, o pil liki Ih. Kapakapte, Kot pan sapenguk.
2
kapakap ma lang po rotorot, Kilang wong pwe A pan kaluaiuk;
A pan ketkido marain en lang, pwe Kot pan sapeng.
3
Kapakap ki me salongla kan, me salongasang limpoken Kot;
Peki sauasen kapwuredo me salongla kan.
4
Kapakapte, en dehr pwangada, Ken ale omw kel ni ran koros;
poken Jises en kakeirda Reomw; Ei, Kot pan sapeng,

OK