PKS 182 Mwangi Kit Ni At Kapakap
Versi Version 1
1
Mwangi kit ni at kapakap, sakasakara Komwi,
Kapwaiada Omwi inou.
O Maing, Komw kapaida kit, Komw kapaida kit, Komw
kapaida kit, Koamw kapaiada kit, Maing, se ngongkilar.
2
Se eseier Omwi limpok, se apw kin likiliwer,
Ngidingid ki en kodong kit,
3
Se liki Omwi masan kan, Omwi inou se ese,
Maing, Komw kalaude at liki,

OK