PKS 192 Pwarer Eu Mie
Versi Version 1
1
Pwarer eu mie, kasampwal, wasan widen sang dihp;
Me diren limpok o melel, me pan kokolate.
Lollap en pirap nin lopwu perenda ni A ngar;
Pweki A pan wedeudier nan pwarer en inta wet
2
Kitail wideud nan pwarer en inta mwakelekel;
Pwe iei wasan atail widen sang dipatail koros,
Pwarer wet sote pan nekla, pan potopotete;
Me pwilpwildo sang Kalpweri, iei intan Sihppwulo.
3
Pwarer wet Kot ketkionger ton sappa korusie;
Me sote pan kak nekila, lao koros wideud ki.
Me rongadar en mwadang dong pihl en mour sapan wet;
Pwe ren iang ale mour sotuk mwon Kaunen wei pokon.

OK