PKS 195 Nahn Iet Kitail Me Ngongki Pol
Versi Version 1
1
Nahn iet kitail me ngongki pol, Apw rop'ropseli mwal,
Se pan kisang ia atail pol, Ihs pan kapol kitail?
2
Dame kitail rop'ropki mwal atail peren likamw?
Nahn kaiden mekot mi sappa me kaperen kitail.
3
Sen mwodang atail sounpadak, pwehn kalelapek rer,
Duen tiaken peren mwau, peren sang Jises Krais.
4
Sen kamelele Pwuken Kot, Alasang lamalam,
Inongiong padak melel, pwehn lolokongkila.
5
Sen waudki Mwomwodiso, sen dehr pao mwondisang,
Pwe nahn iei wasan tuong Krais, Alesang Ih pol mwau.
6
Krais me masani ong kitail, sen ud sapaldong Ih,
Koros me anane popol, Ren id sapaldong Ih.

OK