PKS 197 Te'Te! So Wa!
Versi Version 1
1
Te'te! so wa! I kalular ki rengerengensor, o
ai wiewia sued, ai inou mwal sote pwaida; pwei
pwei mwakar, men pei, Te'te! so wa! Te'te! so wa!
2
Te'te! so wa! sote mekot mehn wia nahkala. Ai
Wia sapw me dipwidipw, ki ai kosoite, so dodok. I
men dolung, apw ngar; Te'te! so wa! Te'te! so wa!
3
Te'te! so wa! pwe I sote kapwungala mwuri. Ni
ai tamanda ran akan, me I kesekese mwali, apw
ngar, a so imwi; Te'te! so wa! Te'te! so wa!
4
Nahn iei duen koong Jises, kaonopadate mwoe, pwe
ma kitail pan tuong Ih, kitail en depa pwuriamwei, ni
A pan masani; Te'te! so wa! Te'te! so wa!

OK