PKS 198 I Pan Nantiong
Versi Version 1
1
I pan nantiong pwehn ale pai me mi mwoi, pwe
a sote pan wikila kokolate I pan pil kodoke
Ah masan sang poe, o dodoken Ah limpok;
I sote pan masak.
Nantiong, o nantiong; kodo kote pai me mimi
mwotail nantiong, o ngntiong; en dok, I pan
pil dok nantiong
2
I pan kelail doke mekoros me mi mwoi, pwe
doken ai Kaun I pan nantiongete, me pan
Kareie wong nan sapw mwau marain, pwe
sote apwot al, ieite al mwau, A masan.
3
I pan dodok ni ansoun marain pwarodo, kelail
dodok pwehn ale mour peren sotuk. Komwi
ai pai me I pan liki lel mela, o paipen
mour potopot, limpok kokolate.

OK