PKS 200 Uda Kehlki Kot
Versi Version 1
1
Uda kehlki Kot nin song'song sappa,
Ansoun melmel, ihlok kalaimwun;
Ai kopworopwor Paipalap en mour
Ansoun apwal imwsekla.
Kitail nantiong uda tor pon Paipalap,
Kopworopwor ki Krais ketier;
Kaisensued mie, se pan uda tor,
Tengeteng kapel mwol en Kot.
2
Uda kelail ki pwung mwakelekel,
Ki kupwur pwung dehr masak kelail ong;
Paipalap wet kapaipatail melel,
Pewedi sapwung sappa.
3
Uda kelail ki pwung ko pan pweida,
Awiawi werei a pan pweida;
Paipalap kaperen wasan kommol,
Sang melimel imwsekla.

OK