PKS 201 Uda Pon Inou en Krais
Versi Version 1
1
Uda pon inou en Krais ai Nanmwarki, duen Ah inou kiong kit mour soutuk,
Klori ong Kaun lapalap kaulki Mware, uda kaloki inou en Kot.
Uda, uda, Uda kaloki inou en Kot ai Soundor.
Uda, Uda, en uda kaloki inou en Kot.
2
Uda pon inou me sote kak wekla, ansoun melimel laud ko en dehr masak,
Pwe masan en Kot iei mour I pan pwoson uda kaloki inou en Kot.
3
Uda mwon inou wet me i kilang ehr, duen inta me kamwakeleieda,
Uda pweki Krais kasaledekiela, uda kaloki inou en Kot.
4
Uda mwon inou en Krais pwe Ih aht Kaun, kalowedi mour soutuk ki Ah limpok,
Doadoaki kedlas en Ngeni ran koros, uda kaloki inou en Kot.

OK