PKS 202 Kitail Souleng Wonwei
Versi Version 1
1
Kitail soulang wonwei kohkohong mawin,
Wa lopwu en Jises kokowong mwowe;
Krais at Kaun lapalap, kaluwai kit wei,
Nan mawin lapalap wewa kel en mour.
Kitail soulang wonwei, kokowong mawin;
Wa lopwu en Jises kohkohwong mwowe.
2
Wia sounpei kelail, Kehlki Ngen en Kot,
O iang riatail ko pwerisek wia ehu;
Sote liak toror, upa melel Kot,
Kalinganada mwaren Kot lapalap.
3
Ma wein sappa nekla, re pan pwuriamwei,
Pwe tenpas en Jises pan tengteng ki Kot;
Mwein El sote pan kak powedi mwein Kot,
Krais, atail SounKamour, iei kaluwapatail.
4
Kitail soulang wonwei, liki pwoson Kot,
Kaul laud kapinga ki, Kot Ah kalangan;
Klori ong atail Kot, atail Nanmwarki,
Ton sappa koros en iang tonglang kan kakaul.

OK