PKS 204 Wonwei, wonwei Ren Atail Kaun
Versi Version 1
1
Wonwei, wonwei ren atail Kaun; Rong Osana re ngisingis ki;
Soun Kamour Komw kalua kit wong mwon aht Kaun lapalap.
Wonwei, wonwei ren atail Kaun.
Wauneki Kot lel ong mela.
2
Wonwei, wonwei ren atail Kaun; Tonlang kan peren kaul pene;
Kapwat lingan peren soutuk Impen mwolen aht Kot nanlang.
3
Wonwei, wonwei ren atail Kaun; Kalanga atail lopwu,
Kilel en Samatail nanlang, Awi pene Nah kitail.
4
Wonwei, wonwei ren atail Kaun; nantiong mehla ki me pwung;
Maing Kot, Komw kaluakin ie manaman en Ngen Sarawi.

OK