PKS 205 Kumwail Kehlkier Krais
Versi Version 1
1
Kumwail kehlkier Krais oh pil ni Ah manaman,
Uda kelail ki Ah limpok mehlel, me pahn apwapwalihuk,
Nan mahwin lapalap o, ko apw pahn pweida ni mwaren Jises.
Nantiongte me pwung, nantiongte me pwung
A pahn lo pwe Jises me kakaun;
Ale indomw ren Jises, o kilelomw me kapai,
Ko apw pahn pweida kohkohlate.
2
Kumwail kehlkier Krais oh pil ni Ah manaman,
Deh pah pweiek sang imwin tihti kan, pwe Ah pahn seueseiuk;
Ma ko mamahwin ki pwung, o ni Ah manaman, wonowei te.
3
Kumwail kehlkier Krais oh pil ni Ah manaman,
Pwe Ah inou sote pahn tokedi, o Ah pahn kolokoluk ki lime
Me manaman; liki, ko pahn pweida kohkolahte.

OK