PKS 208 I Pahn Kakaul
Versi Version 1
1
I pahn kakaul kapikapnga ai Kaun,
Aluluia! Peren kaul oh kepinga Mware,
I pahn kaulki Ah kalangan lapalap,
Pwehki limpok en Jises ongie.
Aleluia ong Jises oh ai Kaun!
Aleluia ong Mware!
Pwe Ah mahkier dipei koros
O Ih me ketin doaroiela.
2
Ah kapaikinieda me mwau kan koros,
Oh ketkihdo ai tungol rahn koros kaukaule,
Ni Ah mahk oh Ah limpok, kolokolie,
Iei me nohn kapwuriamwei ongie.
3
Ia wen peren ni atail pahn tuwong Ih,
Ni wasa me kaperen, sapw lingan palio.
Ni atail pahn iang irail pwihn en klori,
Oh iang kapinga Koht kohkohla.

OK