PKS 21 Ran wet Imwiseklar
Versi Version 1
1
Ran wet imwiseklar, Ah pwongpwong peneier;
Kitail en tamatamante, pwong en mehla lelehr.
2
Maing nekid kit pwong wet, sang me se masak kan;
Pwin tonlang sinsile at meir, kanekid ong lao ran.
3
Ma se lao pirida, udial ketipin;
Sen kehl ki Komwi pwe sen kak dodok lau lel imwi.
4
Ran akan lao roser, de mour wet imw'sekla,
Se men iang kommol ren Jises, kommol en perenda.

OK