PKS 211 Rong Kapreren O Rongamwau
Versi Version 1
1
Ronga kaperen o rongamwau, kalanganen Kot ongie;
Kipai widendier nan intahn Jises limpok, Ierosen Kot,
Kisang pwaipwand I pwaipwandki; weirek kinie, kammatala,
Tomwwkilar pein Ih ongie, kalopwular pon Kalpweri.
Rong kaperen o rongamwau, saledek ieu pwidongie;
Dipai wideudier nan intahn Jises, limpok Ierosen Kot
2
Ronga kaperen o rongamwau, Jises molpeiuk en kodo;
Ir me patou, insensued, mwadangdong ren Jises kommol;
Ah pok onguk me lapalap, A karonge omw kapakap;
A ketin kaonopada deumw, A pan koluk, sinsileiuk.
3
Ronga kaperen o rongamwau, mohden ar kaul peipeidido;
Osanah, I pan kakaulki, impen mwolen Kot ngisingis;
Kapaiapai intan Sihppwul, kamourala mwon mwolen Kot;
I pan iang tonlang kan kakaul, kapinga Kot kokolate.

OK