PKS 212 Jises, Lamalamen Komwi
Versi Version 1
1
Jises, lamalamen Komwi kaperen kapedi.
Iet peren laud, ai ngar Komwi, O kamolla Reomwi.
2
Sote mekot me se kak rong, De se kak tamanda,
Me kaperen sang mwaromwi, Sounkamour Jises Krais.
3
Kopworopwor o kaperen, Ong ir me tikitik.
Komwi me kin kalangan ong Ir me kin roporop.
4
Jises, Komwite at peren, me se kasampwalki.
Jises, Komwi kapaiapat, Met, o kokolate,

OK