PKS 215 Soulang Kan, Komwail En Peren
Versi Version 1
1
Soulang kan, komwail en peren, o kapinga mahken Kot,
Pweki Krais me tonmeteiki kitail netilar ren Kot.
kitail peren, kitail peren, Ran korusie pol me laud.
Jises, Ih alen mour kaselelie. peren laud kokolate.
2
Limen Samat kin kol'kol kit, pwe sen kak poedi dihp.
Kin sauese kit kaukaule, kawuk sang at rotorot.
3
Ma kitail ponsese Jises, ngen'tail pan rotorotala,
Pal'en uduk pan kakaun kit, mwuri mauk o teterek.
4
Ma kitail pwungkilar Jises, kitail apw pan kak wa mwau.
Komwail tang'do peik ong Jises, wukiwei sang dihp koros.

OK