PKS 217 Kitail Me Pok Ong Kot
Versi Version 1
1
Kitail me pok ong Kot en kasaleda pol,
Iang kaulki kaul me ngoramwau, Iang kaulki kaul me ngoramwau
Due mpen mwolen Kot, due mpen mwolen Kot.
Se kokowong Saion, nan kanimw lingaling, Saion
Se kokodawonger Saion, kanimw linganen Kot.
2
Ir me so men iang kaul, pwe re so ese Kot.
A kitail sapwenlimen Kot, A kitail spwenlimwen Kot.
En kalohki kapol, en kalohki kapol,
3
Saion me kareda kamour me ngederie,
Mwon at lel ong sapw kaselel, mwon at lel ong sapw kaselel,
De weid nan alamwau, de weid nan alamwau.
4
Kitail en pwor'sek kaul o dehr insensued.
Pwe se weweidwei ren Jises, Pwe se weweidwei ren Jises,
Ong sapw mwau sang metet, ong sapw mwau sang metet.

OK