PKS 219 Jises Pok Ong Me Dipan
Versi Version 1
1
Jises pok ong me dipan, Masan kapwuriamwei. Pwe iei Ih
me alen mour, me dipan en kodong Reh.
Krais kupwure me dipan.Krais kupwure me dipan Krais
kupwure me dipan. A masan limpok en kalohk;
2
Kodo kommol ren Jises. liki pwoson Ah masan A pan mahk
'kiong dipomw, A kupwure me dipan.
3
Kapedi solar patou, dipai koros widen sang, I pan iang
er tonlang kan, Kapinga mwole lingan.
4
Jises pok ong me dipan, Ai patou I kionger, Kamwakel ki
ntan Jises, Deui mi Reh kokola.

OK