PKS 22 Ieiangie, Pwe Wasa Pwongier
Versi Version 1
1
Ieiangie pwe wasa pwongier, a rotorot, Jiowa ieiang ie;
Ni so sauas pei, o so mehn kapohl, sauas en me luet, ieiangie.
2
Atail ran kan me kin neknek weite, kapol en pao Ah lingan roser;
Me koros me se ngar kin wikila, Komwi me sote wik, ieiangie.
3
I men komwi'n ket rei ansou koros, ma Komwi te kak kolsang ie sang I;
Komwite kak kolkol kaluaie, ni ran, ni pwong, Komwi ieiangie.
4
Se lel mehla, Komw ket ren Noumwi kit, kamarain pat, kare kit wong nanlang;
Song pat lao nekier, se pan lelong lang, ni mour, ni mela, Komwi ieiangie.

OK