PKS 222 Kot me Limpok
Versi Version 1
1
Kot me limpok, ni Ah masan sen kaukaule kalohki;
Nanlang o sappa en peren, kosoia me Kot limpok.
Aleluia! Lohkiseli rasong pwihnen tonlang kan,
Ni ar kakaul kasaleda Kot marain o Kot limpok,
2
Kot me limpok, sen peren kosoia duen Soun Kamour,
Me ketdon dore kitailla, kadedepe Kot limpok.
3
Mwadang ale kon'kon Reomwi, Mwadang ale Omwi Kaun,
Komwi Maing me Kompokepat, kadirekin kit limpok,

OK