PKS 224 Limpoken Kot
Versi Version 1
1
Limpoken Kot me lapalap; polen lang kodong sappa;
mwolomwi ret me tikitik, so war ong Omwi limpok.
Duen Omwi limpok ong kit, sen pil limpok ong Komwi.
2
Kitkihdo Ngenomwi limpok ong rehn me insensued,
Pwe sen ale anekihla oh rapahki Omw masan.
Sen mwadang pwurodohng Rehmwi, o solahr pan pwurala.
3
Ma nekier omwi doadoahk ni ipw kapw mwakelekel,
Se ese me aht kamourla pwaida pweki Omw limpok.
Se pan kapikapingate, se lao lel Rehmwi nanlang.
O pwilik'da aht kapwat kan, pordi o kapnga Komwi.

OK