PKS 228 Sen Kaulki Limpoken Jises
Versi Version 1
1
Sen kaulki limpoken Jises, duen Ah mahk lapalap,
Ni mwol lingan kapaipatail, me kaonopong kitailer.
Ni at pan lel ong nanlang, me se pan
a rano me se pan wia rano. ni at pan ngar Jises
Se pan peren kapinga Ih.
2
Ni atail keiru sappa, depweken dihp rotong lang.
Ni at keiru imwisekla, rotoroto kosanger,
3
Kitail en kupwur lelapek, liki Ih ni ran koros.
O kalangada ni mware, A pan pwain atail dodok.
4
Wonwei ale pwais mi mwo'tail, ansou tehrkis se pan ngar,
Ni wanimw ritida mwo'tail, se pan weid nan al lingan

OK