PKS 235 Iei Wasan Kommol Ni Aluelomwi
Versi Version 1
1
Iei wasan kommol ni aluelomwi, o I pan kioang
Omwi kalangan; wasa intamwi kamwakelieda,
dorokiniela intah kamwakelieda,
Sauaspatail Jises, ni ansoukoros, ni atail roson
o atail luet; Ni mwaren atail Sounkamour Jises,
Dorokiniela intah kamwakelieda.
2
Ni atail ese limpoken Jises, mweidong Ih katou
toupatail koros; Nanlang deu'tail kaperen, wasan mour,
wasan kaul peren klori; kapikapnga Kot,
3
Kitail kaul peren o kapinga Kot, nan insensued
o ansou apwal; o ma ngen'tail pil toutoukila dihp;
kitail pan perenkida wasan mour sotuk.
4
A met se pan kommol o moleilei, kisakis limpok
kitail aleier; kapinga atail kaunen wei pokon;
nanlang deutail kaperen wasan mour sotuk,

OK