PKS 236 Koros Mwangier
Versi Version 1
1
Koros mwangier duen kalangan lauden Samat Kot,
Nan kupwuromwail ran wet, Duen me A kekelik ki
ong samomwail ko mahso, kapaien Ngen Sarawi,
Pwehn audeki ngeni kupw'romwail kan ran wet;
Duen masanen at Kaun, wadongie kupwuromwail;
pwehn audeki ngeni wet; Audeki Ngen Sarawi.ran wet
2
Komwail koros pokondo pwehn kamwakelki 'ntan Jises,
Korusie en pokondo wasa sarawi impen mwolen Kot, lao
Ngen Sarawi ket do,
3
Rasong Soulang kelail ni kupwuren Kot kokolate,
Nin limpok so kak wikla, O nan A pil kokop ni man-
manen Ngen Sarawi, me aude kupwuromwail.

OK